Vedteke budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025 vedteke i Kommunestyret 15. desember 2021. Dokumenta ligg i lenker under. Du kan også sjå budsjettmøtet i opptak på Kommune-TV.

Kontakt

Øyvind Engen
Økonomisjef
Telefon 977 41 877
Mobil 977 41 877