Vedtatt budsjett 2024 og økonomiplan for 2024-2027

Budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024 - 2027 vedtatt i kommunestyret 14. desember 2023. Dokumentene ligger i lenker under. Du kan også se budsjettmøtet i opptak på Kommune-TV.

Saksframlegg 2024-2027 med politisk behandling (PDF, 809 kB)

Driftsbudsjett 2024 etter ansvar (PDF, 493 kB)

Økonomiske oversikter (PDF, 397 kB)

Anskaffelse og anvendelse av midler (PDF, 244 kB)

Bevilgningsoversikt drift §5-4 2024 - 2027 (PDF, 354 kB)

Bevilgningsoversikt investering 2024 - 2027 (PDF, 367 kB)

Investeringer pr prosjekt 2024 - 2027 (PDF, 204 kB)

Artikkelliste

Kontakt

Øyvind Engen
Økonomisjef
Telefon 977 41 877
Mobil 977 41 877