Sommerjobb for ungdom

Jente i fjøs - Klikk for stort bilde Edvard Kielland Mølmen

Sommeren er ei travel periode for gårdbrukerne. På denne delen av året foregår det jordbearbeiding, fôret skal høstes, gjerdene skal vedlikeholdes, fjøset skal gjøres klart til neste vintersesong, samtidig som produksjonen skal gå sin gang. Mange gårdbrukere kan derfor ha behov for ei hjelpende hånd sommerstid. Dessverre er det utfordrende å finne avløsere i landbruket, både om sommeren og også ellers i året. Samtidig er det ungdom i bygda som ikke har sommerjobb også som veldig gjerne kunne tenkt seg det.

Er du mellom 15 og 18 år og kunne tenke deg sommerjobb på en gård i Lesja eller Dovre søker du her

Det forutsettes at det blir bevilget tilstrekkelig med midler til prosjektet.

Dovre bondelag, Bjorli-Lesja næringslag, Lesja/Dovre bonde- og småbrukarlag, Lesja og Lesjaskog bondelag og landbrukskontoret ønsker å samarbeide om et prosjekt som går ut på å skaffe ungdom i alderen 15-18 år sommerjobb på gård.

Prosjektet har tre ambisiøse mål:

  1. Gi gårdbrukerne en hjelpende hånd i sommer.
  2. Skaffe ungdom en meningsfull sommerjobb som gir kjærkommen inntekt og erfaring.
  3. Styrke rekrutteringa i landbruket gjennom å knytte nye bånd mellom gårdbrukerne og de unge.

Det er tenkt at gårdbrukerne skal dekke 50 % av lønnskostnadene og at de resterende 50 % skal dekkes gjennom tilskudd. Det skal søkes midler til prosjektet fra Dovre kommune og Lesja kommune. 

I tillegg til å gi ungdommen sommerjobb er det et ønske om å gi ungdommene 1-2 dager med opplæring med lønn. Denne lønna er tenkt finansiert fullt og helt gjennom tilskudd. Under denne dagen/dagene er det tenkt å gi opplæring i utfylling av timeliste, helse, miljø og sikkerhet. Som seg hør og bør på en slik dag så ønsker vi å servere god mat og legge til rette for et hyggelig første møte mellom ungdommene og gårdbrukerne.

Denne dagen/dagene vil gårdbrukerne, bondeorganisasjonene og kommunene ha en stor mulighet til virkelig å vise ungdommene at de er høyt ønska og verdsatt i landbruksnæringa i Lesja og Dovre!

Kontakt

Kari Anette Slettahaug
Leder Landbruk Lesja og Dovre
Telefon 941 37 135
Ingrid Nornes Tragethon
Landbruksrådgiver
Mobil 917 11 475
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339