Samla oversikt over skjema

  1: MÅ, 2: ved behov Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålinga Arealoverføring Klarlegging av eksisterende grens
Grensejustering
Krav om sammenslåing
Nynorsk  Bokmål        
Søknad om deling (Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett)          
5153n Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett.pdf (N) 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.pdf (B) 1 1    
           
Nabovarsel   1 1    
Skjemaer for nabovarsel finns på dibk.no, se link under. Det kan også bestilles via Aambita Infoland          
Byggesaksskjema fra Direktoratet for byggkvalitet          
infoland.ambita.com          
Rekvisisjon av oppmåling          
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktig tiltak), medrekna krav om matrikulering - Nynorsk.pdf Rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktig tiltak), herunder krav om matrikulering - Bokmål.pdf 1 1    
Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nynorsk.pdf Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Bokmål.pdf     1  
Fullmakt ved oppmåling - Nynorsk.pdf Fullmakt ved oppmåling - Bokmål.pdf 2 2 2  
Erklæring om rettighet i fast eiendom Erklæring om rettighet i fast eiendom 2 2    
Erklæring om arealoverføring Erklæring om arealoverføring   1    
Egenerklæring om konsesjon          
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom?openStep=a3974009-1a7a-4138-9219-24dc7dc815e2-0          
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense (LDIR-356N) Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (LDIR-356B)   1    
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv. (LDIR-360N) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (LDIR-360B)   1    
Krav om sammenslåing          
Krav om samanslåing - Nynorsk.pdf Krav om sammenslåing - Bokmål.pdf       1