Administrativ organisering Oppvekst og kultur

Tittel Navn e-post
Rektor, Lesja skule Jan Olav Thorsplass

jan-Olav.thorsplass@lesja.kommune.no

Rektor, Lesjaskog skule Nina Anseth Furuheim nina.furuheim@lesja.kommune.no
Styrar, Lesja barnehage Ingrid Undselli

ingrid.undselli@lesja.kommune.no

Styrar, Lesjaskog barnehage Elin Brøste elin.broste@lesja.kommune.no
Barne- og ungdomskontakt Janne Sætrenes

janne.sætrenes@lesja.kommune.no

Kulturkonsulent Sonja Mathisen

sonja.mathisen@lesja.kommune.no

Bibliotekar Ann Kristin Leirmo

ann-kristin.leirmo@lesja.kommune.no