Renovasjon i Lesja

Tenesta blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR. Tenesta blir bestilt og betalt via kommunekassa, og ekstra sekkar bestillast same stad. Tenesta gjeld bustadeiendom og hytter.

Avgifter for renovasjon blir revidert ein gong pr år og har føljande satsar i 2021:

Renovasjon boliger
Tjeneste Antall Å betale
Boligrenovasjon 24 sekker 2.351,-
36 sekker (normalhusstand) 2.638,-
48 sekker 3.043,-
Henteavstand 10 - 20 meter 205,-
Henteavstand 20 - 30 meter 282,-
Kjøp av ekstra sekker Rulle med 12 sekker 456,-
Renovasjon hytter
Tjeneste Antall Å betale
Hytterenovasjon 729,-

 

 

 

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00