Renovasjon i Lesja

Tenesta blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR. Tenesta blir bestilt og betalt via kommunekassa, og ekstra sekkar bestillast same stad. Tenesta gjeld bustadeiendom og hytter.

Avgifter for renovasjon blir revidert ein gong pr år og har føljande satsar:

Renovasjon
Renovasjon Antall sekkar Pris utan mva
Hytterenovasjon Kr 710
Boligrenovasjon 24 Kr 2289
Boligrenovasjon 36 Kr 2569
Boligrenovasjon 48 Kr 2963
Kjøp av ekstra sekkar Rull med 12 sekk Kr 444
Bedriftsrenovasjon
Bedriftsrenovasjon
Type Pris utan mva
Bedrifter utan tilgang till container, skjønnsmessig vurdering:
Tilpasses enten:
Tilsvarende 1 eller fleire hytterenovasjonar Kr 710 + mva pr stk
eller:
Tilsvarande 1 eller fleire boligrenovasjonar med 48 sekkar Kr 2.963 + mva pr stk

 

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00