Renovasjon i Lesja

Tenesta blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR. Tenesta blir bestilt og betalt via kommunekassa, og ekstra sekkar bestillast same stad. Tenesta gjeld bustadeiendom og hytter.

Avgifter for renovasjon blir revidert ein gong pr år og har føljande satsar i 2023. 25 % moms kommer i tillegg:

Renovasjon boliger

Renovasjon boliger
Tjeneste Antall Å betale
Boligrenovasjon 24 sekker 2755,-
36 sekker (normalhusstand) 3091,-
48 sekker 3565,-
Henteavstand 10 - 20 meter 240,-
Henteavstand 20 - 30 meter 330-
Kjøp av ekstra sekker Rulle med 12 sekker 535,-

Renovasjon hytter

Renovasjon hytter
Tjeneste Antall Å betale
Hytterenovasjon 854,-

 

 

 

Opningstider