Renovasjon i Lesja

Tenesta blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR. Du bestiller og betaler via kommunekassa. Ekstra sekkar bestillast frå Lesja kommune 61 24 41 00 eller på miljøstasjonane. Tenesta gjeld bustadeiendom og hytter. 

Avgifter for renovasjon blir revidert ein gong pr år og har føljande satsar i 2024. 25 % moms kommer i tillegg:

Renovasjon boliger

Renovasjon boliger
Tjeneste Antall Å betale
Boligrenovasjon 24 sekker 2940,-
36 sekker (normalhusstand) 3298,-
48 sekker 3804,-
Henteavstand 10 - 20 meter 256,-
Henteavstand 20 - 30 meter 352-
Kjøp av ekstra sekker Rull med 12 sekker 571,-
Kjøp av ekstra sekker til plastavfall Rull med 12 sekker Gratis

Renovasjon hytter

Renovasjon hytter
Tjeneste Antall Å betale
Hytterenovasjon 911,-

Sekkar køyrast ut om hausten, men du kan kjøpe mindre rullar med sekkar på miljøstasjonane eller kommunehuset dersom du treng før utkøyring. 

Artikkelliste

Opningstider