Ordføraren si side

Velkommen til Lesja!

 

Lesja ligger øverst i Gudbrandsdalen, Oppland fylke, og grenser til Rauma kommune i Møre og Romsdal.

 

 

 

Kommunen er langstrakt med sine 2259 km2. Størsteparten (82 %) av kommunen ligger over 900 moh. Bebyggelsen ligger i hovedsak på 500 til 650 meters høyde langs Raumabanen og E136.

Vi har flere grender med gode og nære tjenestetilbud for alle aldersgrupper. Pr. 01.01.2017 er vi 2048 innbyggere her. Lesja er en stor landbrukskommune og det er positivt at det satses lokalt innen næringen. De siste årene har man også sett at en god del yngre velger å satse innen landbruk og i tilleggsnæringer, noe som har resultert i betydelig støtte fra Innovasjon Norge. Når man kjører gjennom Lesja vil man se gjennomgående jordbruksnæring fra øst til vest, mens mesteparten av kommunen består av fjell og utmark. Vi er også en del av Reinheimen nasjonalpark.

Bjorli i vest er vår største turistdestinasjon og er mest kjent som et attraktivt område for alpin, langrenn og andre vinteraktiviteter. Lesja kommune har et overordnet mål om at Bjorli skal bli en helårsdestinasjon, ikke bare en vinterdestinasjon. Etablering av klatrepark vil være et vesentlig bidrag til å løfte Bjorli til å nå målet. I tillegg satser vi stort på markedsføring av turer i nærområder og i fjellområdene.

Selv om vi er langt til fjells, er det mulig å bade. Friske dukkerter kan du ta i innsjøene på Dalsida, i Lågen på Lesja eller i Lesjaskogsvannet. Sistnevnte vann er kjent for sitt vannskille med sine elveutløp i hver ende, Rauma mot vest og Gudbrandsdalslågen mot øst. Dalsida er preget og formet av tidligere og eksisterende seterdrift og blir gjerne benyttet som et stille rekreasjonsområde.

Lesja satser stort på folkehelse. Vi har allerede lagt til rette for 40 km gang- og sykkelvei langs E136, både med tanke på trafikksikkerhet og som et ledd i en del av å gjøre befolkning og tilreisende sunnere. Det gjenstår en liten parsell fra Lesjaskog til Bjorli for sammenhengende gangvei og dette er noe av det jeg som ordfører ønsker å jobbe for å få på plass i inneværende periode. Siste del av gangveiutbygging i vestre del av kommunen vil generere enda større bruk og videre legge til rette for mer reiseliv, idrettssatsing og turisme. Ikke minst er gang- og sykkelveier et avgjørende tiltak for at skoleelever, lokalbefolkning og besøkende skal føle seg trygge. Lesja har status som trafikksikker kommune.

For deg som leser dette og vurderer å flytte til Lesja, skal du vite at vi har mye mer å by på enn flott natur og et godt samfunn å vokse opp i.

Jeg vil benytte anledningen til å skryte av noe av det mangfoldet som gjør Lesja unikt; museum, kulturstier, kulturminner, gang- og sykkelveier, utallige skifasiliteter, fantastiske fjellområder med jakt- og fiskemuligheter.

Jeg ønsker god kontakt med innbyggere og andre. Døra til ordførerkontoret skal til enhver tid være åpen og det skal være lett å få tak i meg.

Kontakt

Mariann Skotte
Ordfører
Mobil 909 47 244