Kartleggingar

Som grunnlag for vurdering av nye utbyggingsområder gjenomfører vi kartleggingar innanfor definerte områder. Så langt er det gjennomført brukerundersøkelse i forkant av NKOM-søknadar og ei kartlegging for dugnadsfiber eller kommersiell utbygging på Bjorli. 

Innmeldte behov etter innmeldingsfristen er arkivert og vi tar dei med i planlegging av komande prosjekt i området.

Her nokre resultat frå siste kartlegginga (svarprosent ligg på omlag 26% av totalt 1441 hytter):

 

Kartlegging Bjorli
  Svar fordelt på hyttefelt Bjorli

 

Ønska hastighet

Andel som ønsker TV via fiber

Max tilknytningsavgift_engangskostnad