Vaksinering

Alle over 16 år i Lesja får nå tilbud om vaksine. Du må selv ringe legekontoret for å avtale time for vaksinering. 

Til deg som innbygger i Lesja kommune - oppdatert 31.01.22.

Vaksine bidrar til at færre blir alvorlig syke! Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Vårt mål er at alle personer takker ja til vaksine slik at vi etter hvert kan komme tilbake til en normal hverdag.

Viktig informasjon:

 

Det er anbefalt oppfriskningsdose til alle personer over 18 år. 3. dose kan tidligst tas 4 1/2 mnd etter 2. dose. 

Noen få kan også være anbefalt å få 4. dose, ta kontakt v/spørsmål om dette.

Nå er vi snart i mål med vaksineringen, oppfordrer derfor alle som enda ikke har fått vaksine, mangler en dose eller ved spørsmål, om å ta kontakt med legekontoret.

-----------------------    

Personer med alvorlig svekket immunforsvar, kan være aktuelle for å få  4. dose med Koronavaksine. Ved spørsmål ta kontakt med legekontoret.

NB! Det skal gå minimum 3 uker mellom 1 og 2 dose, og maks 12 uker.  (Det er fire uker hvis man får to ulike vaksiner. Her i Lesja har vi bare Comirnaty fra BioNTech/Pfizer).

Legekontoret: 61244200, telefontid mandag til fredag, 8.30-11.30 og 13-15!

Vaksineringen foregår på legekontoret etter avtale og tildelt time.

De som ønsker vaksine, og enda ikke har fått tatt 1. dose, bes snarlig om å ta kontakt med legekontoret.

Vaksinering i gruppen 12 – 15 år blir gjort i regi av skolehelsetjenesten.

-----

Lesja kommune gjennomfører nå vaksinering i tråd med folkehelseinstituttets vaksinasjonsprogram

Dersom du bor i Lesja, men ikke folkeregistrert her, så er det fint om du tar en tlf til legekontoret vedr dette slik at vi får registrert deg. Tel. 612 44200