Vaksinering

Klikk for stort bilde Alle vil bli kontaktet per telefon eller tekstmelding når det er deres tur til å bli vaksinert.

Til deg som innbygger i Lesja kommune - oppdatert 12.04.21

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Vårt mål er at alle personer takker ja til vaksine slik at vi etter hvert kan komme tilbake til en normal hverdag.

Lesja er godt i gang med vaksinering. Over 140 har fått vaksine, og mange er ferdigvaksinert. Alle beboere på sykehjem som ønsket vaksine er ferdig vaksinert, samt flere beboere i omsorgsboligene. Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet.

Pga . at vaksiner er omprioritert til regioner med større smittetrykk, samt midlertidig stopp med AstraZeneca, vil dette forsinke vaksinering av befolkningen i Lesja. Kommunen mottar ukentlig flere vaksinedoser, man antall vet vi kun fra uke til uke.

Pr. nå vaksineres alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp,  samt helsepersonell. 

Vi jobber oss fortløpende nedover i aldersgruppene. VI vet ikke langt fram hvor mye doser vi får, men vi ringer fortløpende rundt når vi vet vaksinene kommer. VI RINGER DEN ENKELTE OG SETTER SAMTIDIG OPP TIDSPUNKT FOR VAKSINERING. Fastlegene har satt opp lister over pasienter mellom 18-64 år med risikofaktorer, og disse blir vaksinert med samme prioritet som dem mellom 65 og 74 år. De med risikofaktorer som bor i andre kommuner, kommer også til å bli oppringt og disse bes ta kontakt med sin hjemkommune og skal ha vaksinen i hjemkommunen.

Lesja kommune gjennomfører nå vaksinering i tråd med folkehelseinstituttets vaksinasjonsprogram

Dersom du bor i Lesja, men ikke folkeregistrert her, så er det fint om du tar en tlf til legekontoret vedr dette slik at vi får registrert deg. Tel. 612 44200

 

Alt om vaksinering - korona