Vaksinering

Klikk for stort bildeFra uke 29 starter vi med gruppe 9; de som er født i 1967-1976! Du kan allerede nå ringe legekontoret for å avtale vaksinering. Du må selv bestille time.

Til deg som innbygger i Lesja kommune - oppdatert 19.07.21

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Vårt mål er at alle personer takker ja til vaksine slik at vi etter hvert kan komme tilbake til en normal hverdag. Lesja vil også tilby vaksinering i sommerferien.

Viktig informasjon om Covid-19 vaksinering uke 29:

Fra uke 29 starter vi med gruppe 9; de som er født i 1967-1976! Du må ringe legekontoret for å avtale vaksinering. Det er pågående vaksinering av de som er født 1957-1966. Om du er i disse aldersgruppene og ønsker vaksine- ta kontakt med legekontoret 

Lesja legekontor ber nå innbyggere i aldersgruppen 18-24 år og aldergruppen 40-44 år ta kontakt for å avtale vaksinering.

Legekontoret: 61244200, telefontid mandag til fredag, 8.30-11.30 og 13-15!

Vaksineringen foregår hver onsdag på helsehuset, og det blir ingen stopp i vaksineringen i sommer. Når du får din første dose, blir du automatisk satt opp på ny time for 2. dose.

OBS- er du født før 1966 og ikke fått tilbud om vaksine, ring snarest til legekontoret.

-----

Helse- og omsorgsdepartementet har den 30.04.etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig. Dette gjelder fra uke 18 og alle i målgruppen 18-64 år uten underliggende risiko eller sykdom. Ordringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Totalt 856 personer i Lesja har fått 1.dose, 543  av disse har også fått 2.dose og er da ferdig vaksinert. Av disse er 75 helsepersonell.

Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet.

Se status uke 28

 Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pga . at vaksiner er omprioritert til regioner med større smittetrykk, samt midlertidig stopp med AstraZeneca, vil dette forsinke vaksinering av befolkningen i Lesja. Kommunen mottar ukentlig mellom 50 og 80 vaksinedoser, man antall doser vet vi kun fra uke til uke. Hver uke gis det vaksinedoser til både 1. og 2. gangs vaksinering.

Flere etterspør tidspunkt for vaksinering. Dette er dessverre vanskelig å forutsi, og vi ber folk om å være tålmodige.

Vi jobber oss fortløpende nedover i aldersgruppene. VI vet ikke langt fram hvor mye doser vi får, men vi ringer fortløpende rundt når vi vet hvor mange som kan vaksineres den aktuelle uke. . Fastlegene har satt opp lister over pasienter mellom 18-64 år med risikofaktorer, og disse blir vaksinert med samme prioritet som dem mellom 65 og 74 år.  

Lesja kommune gjennomfører nå vaksinering i tråd med folkehelseinstituttets vaksinasjonsprogram

Dersom du bor i Lesja, men ikke folkeregistrert her, så er det fint om du tar en tlf til legekontoret vedr dette slik at vi får registrert deg. Tel. 612 44200

 

Alt om vaksinering - korona