Korttidsopphald

Korttidsopphald er tidsavgrensa opphald på Lesja sjukeheim.

Korttidsopphald kan tildelast personar som:

  • skal utskrivast frå sjukehus og treng eit opphald på sjukeheimen før attendeføring til eigen heim
  • treng rehabilitering/opptrening
  • treng observasjon, utredning og/eller behandling
  • treng omsorg og pleie ved livets slutt