Korttidsopphald

Korttidsopphald er tidsavgrensa opphald på Lesja sjukeheim.

Korttidsopphald kan tildelast personar som:

  • skal utskrivast frå sjukehus og treng eit opphald på sjukeheimen før attendeføring til eigen heim
  • treng rehabilitering/opptrening
  • treng observasjon, utredning og/eller behandling
  • treng omsorg og pleie ved livets slutt

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 110,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 110,- pr gong
Tryggleiksalarm 250,- pr månad
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. 120,- pr dag
Korttidsopphald Lesja sjukeheim pr døgn Kommer nye takster i desember. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon
Kjøp av middag (beboere på Lesjatun og Eldres Senter) 88,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 50,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 50,- pr måltid
Vask av tøy 50,- pr maskin + praktisk bistand til tøyvask
Kjøp av middag forbesøkende/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter 118,- pr porsjon
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 300,- pr gong. Storstuggu v/Lesja helsehus, kr 1500,-.. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim. Dette behandles i egen sak der kjøkkensjef involveres.
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 220,- pr utkjøring
Leie 120,- Små hjelpemidler
Leie 240,- Mellomstore hjelpemidler
Leie 360,- Store hjelpemidler