Adressering

Kommunen har ansvar for å tildele adresser til alle eiendommer som skal ha adresse innenfor kommunen. Kommunen jobber nå med å få på plass de siste vegnavnene i kommunen og tildeler fortløpende husnumre. I løpet av 2021 vil kommunen ha de fleste parsellene vedtatt, og husnumre tildelt.

Kommunen har vedtatt en egen forskrift som beskriver reglene for tildeling av adresser. Denne finnes her; https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-06-18-1930?q=lesja

Oppretting av nye adresseparseller 2021 (PDF, 2 MB)

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323