Eiendomsskatt

Kommunestyret i Lesja har vedtatt å utvide eiendomsskatt til å gjelde alle eiendommer fra og med skatteåret 2021, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 06.05.2020.

Det er lov om eiendomsskatt  som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

Mer informasjon om takseringsprosessen vil komme fortløpende.

Kontakt

Malin Torsgård
Økonomimedarbeider
Telefon 911 39 762
Øyvind Engen
Økonomisjef
Mobil 977 41 877