Avlastingsopphald

Avlastningsopphald på Lesja sjukeheim er tidsavgrensa opphald der formålet er å gje avlastning for den som yter tyngande omsorg i heimen.