Krav om samanslåing må innehalde:

Rekvisisjon av samanslåing av eigedommar må fremjast skriftleg overfor kommunen. Søknaden må vera underteikna av alle som er eigarar eller som er tilkjent eigarrrettar til dei berørte eigedommane. Firmaattest av nyare dato krevst vedlagt søknaden i dei tilfelle der søkjar er eit firma.

Innhald i samanslåingssøknad
Dokumentasjonstype Skjema Obligatorisk
Skjema: Krav om samanslåing Krav om samanslåing JA
Bekrefting på at eventuelle heimelshavarar til bruksrettar, herunder heimelshavarar som festarar er varsla Kommunale kart JA
Dokument som er nødvendige for å få tinglyst samanslåinga, t.d. pantefråfall, heftefråfall JA
Kontaktinformasjon til ansvarleg søkjar (tlf., e-post) JA
Eventuelt andre vedlegg

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00