Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta er gratis.

Tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt. For kontakt med andre samarbeidspartnare må vi ha samtykke frå dei føresette. Unntaket er opplysningar til barnevernet.

Skulelegen er medisinskfagleg rådgjevar og kan kontaktast via helsesjukepleier.

Helsesøster for kvar enkelt skule har ansvaret for skulehelsetenesta.

Kontakt

Kjersti Åvangen Flittie
Helsesjukepleiar og vikar- leiar helse og rehab
Telefon 970 18 386
Mobil 970 18 386
Ann Kristin Vorkinn
Helsesjukepleiar
Telefon 951 83 877
Mobil 951 83 877