Viktig melding

Informasjon om korona

For testing og helserelaterte henvendelser som gjeld korona, ring legekontoret på tlf.: 61 24 42 00

Andre henvendelser rettes kriseledelsen på 61 24 11 00 (10.00 - 15.00)

Oppdatert informasjon: www.krisestab.no

Annen relevant informasjon: Koronainfo 

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Reiseliv