Legetenester

Våre tenester omfattar

  • vanleg konsultasjon hjå lege
  • øyeblikkeleg hjelp
  • småkirurgi som fjerning av føflekkar osb
  • skadebehandling
  • attestar
  • svangerskapskontrollar
  • gynekologisk undersøking med kreftprøvetaking

Vi koordinerer utredningar og henvisningar til 2.linjeteenesta/spesialisthelsetenesta (sjukehus eller privatpraktiserande spesialist) etter behov.

Kontakt

Marita Aaheim
Helse og rehabiliteringsleder
Telefon 947 91 575

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Opningstider

Sentralbordet er ope frå 08:30 - 15:00, men stengt mellom 12:00 og 13:00.

Telefonar inn til legane kl 8.30-9.00.

Legane ringer ut til pasientar kl 11.30-12.00.

Legevakt utanom kontortid 116 117.