Legetenester

Våre tenester omfattar

  • vanleg konsultasjon hjå lege
  • øyeblikkeleg hjelp
  • småkirurgi som fjerning av føflekkar osb
  • skadebehandling
  • attestar
  • svangerskapskontrollar
  • gynekologisk undersøking med kreftprøvetaking

Vi koordinerer utredningar og henvisningar til 2.linjeteenesta/spesialisthelsetenesta (sjukehus eller privatpraktiserande spesialist) etter behov.

Kontakt

Marita Aaheim
Avdelingsleder, legekontoret

Opningstider

Telefontid måndag - torsdag er 08:30 - 12:00 + 13:00 - 15:00

Telefontid fredag er 09:00 - 12:00 + 13:00 - 15:00

Legevakt utanom kontortid 116 117.