Legetenester

Våre tenester omfattar

  • vanleg konsultasjon hjå lege
  • øyeblikkeleg hjelp
  • småkirurgi som fjerning av føflekkar osb
  • skadebehandling
  • attestar
  • svangerskapskontrollar
  • gynekologisk undersøking med kreftprøvetaking

Vi koordinerer utredningar og henvisningar til 2.linjeteenesta/spesialisthelsetenesta (sjukehus eller privatpraktiserande spesialist) etter behov.

Kontakt

Marita Aaheim
Helse og rehabiliteringsleder
Telefon 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Opningstider

Telefonen opnar kl 08:00. Telefonar inn til legane kl 8.30-9.00.

Legane ringer ut til pasientar kl 11.30-12.00.

Telefonen er stengt mellom 12-13 grunna posthandsaming og pauser.

Legevakt utanom kontortid 116 117.