Bustøtte

Klikk for stort bildeBustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har lav inntekt og høge bukostnader.

Husstanden må vere registrert i folkeregisteret som busett i bustaden ein søker støtte for pr. den 1. kvar månad (situasjonsdato).

Bustaden må vere godkjent som heilårsbustad. I tillegg må det vere ein sjølvstendig bustad med bad/toalett, kjøkenfunksjon og eigen inngang.

Du søker om bustøtte elektronisk på Husbanken sin heimeside, www.husbanken.no.

Kan du ikkje søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet som du finn på nettsida til Husbanken, skrive det ut og sende til NAV Lesja- Dovre. Du kan ikkje sende skjemaet på e-post.

Viktig å vite:

  • Søknadsfristen er 25. hver måned.
  • Du får svar innen 20. neste måned.
  • Får du bustøtte, vert søknaden din automatisk overført til neste månad dersom det ikke har skjedd endringar.

 

Meir informasjon om bustønad finn du på heimesida til Husbanken eller ved å vende deg til NAV Lesja - Dovre:

Telefon: 5555 3333.

 

Besøksadresse: Dombås senter, 3 etasje, 2660 Dombås.

Postadresse: NAV Lesja- Dovre, Pb. 100, 2659 Dombås.