Rovviltkontakter SNO

Varsling ved kadaverfunn:

Ved funn av husdyrkadaver i utmark skal man varsle SNO så raskt som råd. Bruk UTM-koordinater når kadaverets posisjon oppgis.

Kontaktpersonar i SNO er:

  • Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733
  • Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

  • Atle Erik Berget, tlf 958 08 848
  • Jon Nørstebø, tlf 915 16 679
  • Kari Svendsgard, tlf 918 35 424
  • Asgeir Myhrmoen, tlf 959 34 828
  • Anders Svare, tlf 950 54 251 (berre Lesja)
  • Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)