Rovviltkontakter SNO

Varsling ved kadaverfunn:

Ved funn av husdyrkadaver i utmark skal man varsle SNO så raskt som råd. Bruk UTM-koordinater når kadaverets posisjon oppgis.

Kontaktpersonar i SNO er:

  • Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733
  • Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

  • Atle Erik Berget, tlf 958 08 848
  • Jon Nørstebø, tlf 915 16 679
  • Kari Svendsgard, tlf 918 35 424
  • Asgeir Myhrmoen, tlf 959 34 828
  • Anders Svare, tlf 950 54 251 (berre Lesja)
  • Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)

Kontakt

Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27
Mobil 469 50 339
Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 11 475