Velkomen til Lesja sjukeheim

 Lesja Sjukeheim har 24 plassar, av desse er 8 plassar på skjerma avdeling (Nystuggu). Sjukeheimen har eige kjøken og husvaskeri

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 100,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm 250,- pr månad
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. 90,- pr dag Nye satser for 2021 kommer i rundskriv i løpet av desember 2020, jfr Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Korttidsopphald Lesja sjukeheim 175,- pr døgn
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 90,- pr porsjon
Kjøp av middag (beboere på Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 50,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Vask av tøy 40,- pr maskin + praktisk bistand til tøyvask
Kjøp av middag forbesøkende/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter 110,- pr porsjon
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim. Dette behandles i egen sak der kjøkkensjef involveres.
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 220,- pr utkjøring
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 200,- pr utkjøring
Leie 110,- Små hjelpemidler
Leie 220,- Mellomstore hjelpemidler
Leie 330,- Store hjelpemidler
Leie 30,- pr døgn Akutt sykeseng (brukes en kortere avgrenset periode)

Kontakt

Sentralbord Lesja sjukeheim
Telefon 61 24 42 20
Vakttelefon Lesja sjukeheim
Mobil 482 04 642
Tove Irene Staurust Skaug
Teamleder
Telefon 481 93 084
Mobil 481 93 084