Velkomen til Lesja sjukeheim

Lesja Sjukeheim har 24 plassar, av desse er 8 plassar på skjerma avdeling (Nystuggu). Sjukeheimen har eige kjøken og husvaskeri

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg 

Den gamle delen av Lesja sjukeheim skal tømmes for inventar. Det som kan gjenbrukes i vårt nye Helsehus (inkl sjukeheimsavdelinga) er snart tatt ut.

Det er fortsatt igjen klesskap, hyller, dører, noen bord og stoler, speil, toaletter og vasker.

2.desember tas de nye lokalene for Dagsenteret, heimesjukepleia, fysio-/ergoterapien og sjukeheimsavdelingen i bruk. Lørdag 30.november kl 11 – 13 er det Åpen dag for alle som vil komme og se.

Så snart flytting til nye lokaler er unnagjort, starter byggetrinn 2, som er renovering av den eldste delen av dagens sjukeheim.

Fra og med 2.desember flyttes hovedinngangen. Uansett om du skal til Dagsenteret, fysioterapeut, ergoterapeut, heimesjukepleia eller sjukeheimsavdelingen (inkl Nystugu) er inngangen bak Helsehuset, mot Blåsenborg.

Alle dei store planteikningane av Lesja Helsehus er no hengt opp på Egil`s kafe på sjukeheimen, inkl fasadeteikningar og materialprøver.

Kom og sjå, og inviter gjerne med deg andre som kan ha interesse av dette.

Både tilsette i kommunen, pårørande og innbyggjarar i kommunen er velkomen.

 

Politikarar er særskild velkomen. Kanskje de kan legge gruppemøter til sjukeheimen og sjå på planane samtidig?

 

Hilde Lislien

Leiar Lesja Sjukeheim

 

Kontakt

Hilde Lislien
Leiar Lesja sjukeheim
Mobil 917 74 314

Hovednummer/sentralbord på dagtid: 917 64 926

Vakta på kveldstid: 482 04 642

 

Sentralbord Lesja sjukeheim
Telefon 917 64 926
Vakttelefon Lesja sjukeheim
Mobil 482 04 642