Bustadtomter i attraktive område i kommunen

 

 

 

Ledige kommunale bustadtomter i Lesja

Ledige kommunale bustadtomter i Lesja
Bustadområde Opplysingar Bilete Kart
Bustadfelt Joramo Tomteareal: 1100 - 1200 m2, 1 km frå kommunegrense Dovre Ledige tomter (PDF, 602 kB)
Bustadfelt Lesja Tomteareal: 1200 m2, gangavstand til skule, barnehage, butikkar m.m. Ledige tomter (PDF, 725 kB)
Bustadtomter Lesjaverk Tomteareal: 1100 m2. Ei ledig tomt, gangavstand til butikk Ledige tomter (PDF, 502 kB)
Bustadtomter Lesjaskog Tomteareal: 1000 - 1300 m2, nærleik til skule, barnehage, butikk m.m. Ledige tomter (PDF, 522 kB)
Bustadfelt Bjorli Tomteareal: 800 - 900 m2, Ledige tomter (PDF, 600 kB)

Ta kontakt med Merete Groven i Lesja kommune for meir informasjon.

Retningslinjer for salg av kommunale boligtomter i Lesja kommune (PDF, 72 kB)