Bustadtomter i attraktive område i kommunen

bygge bjorli

 

 

Ledige kommunale bustadtomter i Lesja
Bustadområde Opplysingar Bilete Kart
Bustadfelt Joramo Tomteareal: 1100 - 1200 m2, 1 km frå kommunegrense Dovre Ledige tomter (.PDF, 695 kB)
Bustadfelt Lesja Tomteareal: 1200 m2, gangavstand til skule, barnehage, butikkar m.m. Ledige tomter (.PDF, 2 MB)
Bustadtomter Lesjaverk Tomteareal: 1100 m2. Ei ledig tomt, gangavstand til butikk Ledige tomter (.PDF, 569 kB)
Bustadtomter Lesjaskog Tomteareal: 1000 - 1300 m2, nærleik til skule, barnehage, butikk m.m. Ledige tomter (.PDF, 644 kB)
Bustadfelt Bjorli Tomteareal: 800 - 900 m2, Ledige tomter (.PDF, 345 kB)

Ta kontakt med Merete Groven i Lesja kommune for meir informasjon.

Kontakt

Merete Groven
Konsulent fellestenester
Telefon 61 24 41 20