Samlegging

Vi anmodar alle entreprenørar og andre instansar som skal grave i Lesja kommune om å ta kontakt med kommunen for eventuelt samarbeid om å legge trekkerør for fiber i samme grøfta. Dette gjeld utbyggarar av hus, driftsbygningar, næringsbygg og hytter, og slike som vegvesen, jernbane, kraftselskap, breibandsleverandørar og kommunen sjøl (VA). 

Lesja kommune har i perioda 2017 - 2018 lagt ned trekkerør her: 

  • langsetter E136
    • Lesjaskog sentrum - Solsida - Einbu