Innsyn i saker og postlister

Fram til februar 2018 har også eldre post og saker vore tilgjengeleg via den gamle innsynsløysinga, men av sikkerheitsgrunnar er denne løysinga no avvikla.

Leiter du etter post eller politiske saker frå tida før 9. februar 2016, kan du ta kontakt med arkivansvarleg i kommunen som kan gjere eldre dokument tilgjengeleg i ny løysing.

Lenke direkte til innsynsløysinga finn du under Post og saker i toppmenyen på sida.