Lesja kulturhus

Lesja kulturhus sto ferdig 1. juni 2010. Salen har ein amfiscene som er 8 meter i sceneopning og ca 6 meter djup.  Det er 234 sitteplassar - 144 i amfiet og 90 stoler på golvet. Lesja kulturhus er etter kvart blitt kjend for sin svært gode akustikk. Kulturhuset inneheld også kjøken, møterom for inntil 50 stk, vestibyle med sitteplassar og lokaler for kulturskulen (med 6 øvingsrom)

For leie:

Helen Steinsheim: 61 24 41 60 helen.steinsheim@lesja.kommune.no

Generell info:

Anne-Lene Engum 990 25 212 anne.lene.engum@lesja.kommune.no