Matrikkelen og eiendomsfakta

Faktainformasjon om eiendommer hentes fra det sentrale matrikkelregisteret. Matrikkelen inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser, bygninger og det grafiske bildet av eiendommen. Registreringer i matrikkelen skjer i henhold til føringsinstruksen utgitt av Kartverket.

For å sikre at vi har korrekte opplysninger om de eiendommene som skal besiktiges, kvalitetssikres alle relevante eiendomsopplysninger i matrikkelen.
Dette gjøres gjennom to steg:

 1. Kontroll gjennom besiktigelse. I de tilfeller vi avdekker avvikende/manglende arealstørrelser på bygninger, blir dette målt opp utvendig ved besiktigelsen
 2. Utskrift av registrert faktainformasjon sendes til eier for i forbindelse med utsending av skattesedler.

I forbindelse med besiktigelsen er det i første rekke disse opplysningene vi benytter fra matrikkelen:

 • Eiendomsidentifikasjon (gårdsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer)
 • Type eiendom
 • Areal på eiendom
 • Hvilke bygninger som er oppført på eiendommen
 • Areal per etasje på bygningene
 • Antall bruksenheter (bolig, fritid, næring etc.) per eiendom

 

Når det gjelder areal på bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet måles for hver etasje i bygningen. Vi grupperer etasjene i:

 • Kjelleretasje
 • Underetasje
 • Hovedetasje(r)
 • Loftsetasje

Dette er samme gruppering som matrikkelen benytter.

For nærmere beskrivelse av etasjedefinisjoner og arealmåling, se «Måleregler og etasjedefinisjoner (PDF, 497 kB)».

Vil du vite mer om Matrikkelen, kan vi anbefale følgende linker: