Barnehage og SFO

Barneverntjenesten kan anbefale prioritet ved tildeling av plass i barnehage. Foreldrene må selv søke om barnehageplass, hvor barneverntjenesten sender en anbefaling i tillegg.

Oppholdsutgifter i barnehage og SFO kan dekkes helt/delvis av barneverntjenesten. Før barneverntjenesten dekker utgifter til barnehage/SFO skal barneverntjenesten se på og vurdere familiens økonomiske situasjon. Dekkes utgifter til barnehage og SFO som et hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten skal barneverntjenesten jevnlig evaluere effekten av tiltaket.