Regionale stillingar

Andre stillingar i offentlege verksemder i regionen. Er det tomt under, er vi ikkje gjort kjend med slike akkurat no. 

På Hjerleid har vi flere spennende stillinger fra høsten.