Tilknytningsgebyr - vatn og kloakk

25 % merverdiavgift kommer i tillegg til prisene i listene.

Tilknytningsgebyr - Bygg på boligeiendommer i regulert tomtefelt

Tilknytningsgebyr - Bygg på boligeiendommer i regulert tomtefelt
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 2 10.000,- 5.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-
Merk at 25% merverdiavgift kommer i tillegg til prisene i listen.

Tilknytningsgebyr - Eksisterende bebyggelse på boligeiendommer utenom tomtefelt og for boliger på gardsbruk

Tilknytningsgebyr - Eksisterende bebyggelse på boligeiendommer utenom tomtefelt og for boliger på gardsbruk
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 40.000,- 20.000,-
Bygg nr 2 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-

Tilknytningsgebyr - Driftsbygning i landbruket

Tilknytningsgebyr - Driftsbygning i landbruket
Objekt Vann
Driftsbygning 20.000,-

 

Tilknytningsgebyr - Nybygg på boligeiendommer utenom tomtefelt og for boliger på gardsbruk

Tilknytningsgebyr - Nybygg på boligeiendommer utenom tomtefelt og for boliger på gardsbruk
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 2 10.000,- 5.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-

Tilknytningsgebyr - Fritidsboliger med to eller flere boenheter

Tilknytningsgebyr - Fritidsboliger med to eller flere boenheter
Objekt Kloakk Vann
Pr boenhet 13.000,- 13.000,-
Ved oppføring av 10 eller flere boenheter innenfor en og samme reguleringsplan av samme tiltakshaver utløses reduksjon i engangsgebyr i tråd med § 12 i lokal forskrift.

Tilknytningsgebyr - Frittstående fritidsboliger med en boenhet,

Tilknytningsgebyr - Frittstående fritidsboliger med en boenhet,
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 40.000,- 20.000,-
Bygg nr 2 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-
og hvor reguleringsbestemmelsene åpner for frittstående anneks/gjenstehytter eller lignende, med innlagt vann, innenfor en og samme eiendom.

Tilknytningsgebyr - Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l

Tilknytningsgebyr - Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l
Bruksareal Kloakk Vann
Under 132 20.000,- 10.000,-
132 - 200 40.000,- 20.000,-
200 - 400 60.000,- 30.000,-
Over 400 80.000,- 40.000,-

Tilknytningsgebyr - Hoteller, pensjonater o l

Tilknytningsgebyr - Hoteller, pensjonater o l
Bruksareal Kloakk Vann
Under 132 50.000,- 20.000,-
132 - 200 80.000,- 40.000,-
200 - 300 110.000,- 60.000,-
300 - 400 140.000,- 80.000,-
400 - 500 170.000,- 100.000,-
osv pr påbegynt 100 m² + 30.000,- + 20.000,-

Tilknytningsgebyr - Lokale grende-/forsamlingshus

Tilknytningsgebyr - Lokale grende-/forsamlingshus
Objekt Kloakk Vann
Bygg nr 1 20.000,- 10.000,-
Bygg nr 2 10.000,- 5.000,-
Bygg nr 3, 4 osv 0,- 0,-

 

Kontakt

Kommunalteknisk vakt
Telefon 480 44 100