Administrativ organisering av helse og omsorg i Lesja

Helse og omsorg - administrasjon
Tittel Navn Epost Mobil
Helse- og utviklingssjef Therese Gjersøe Hole therese.hole@lesja.kommune.no 90668712
Leiar Lesja sjukeheim Marianne Motterud marianne.motterud@lesja.kommune.no 96620712
Leiar Heimebasert omsorg Eva Heggdal eva.heggdal@lesja.kommune.no 91242139
Leiar Helse og rehabilitering Kjersti Flittie kjersti.flittie@lesja.kommune.no 97018386
Leiar Lesja og Dovre barnevern Marita Lindbom Skotte marita.lindbom.skotte@lesja.kommune.no 91101838
Leiar Miljøarbeidertjenesten Anne Marie Bryggen anne-marie.bryggen@lesja.kommune.no 90591173
Teamleiar Lesja sjukeheim Tove Iren S. Skaug tove.skaug@lesja.kommune.no 48193084
Teamleiar Heimebtenestene Kristin Skotte kristin.skotte@lesja.kommune.no 91766711

Kontakt

Therese Gjersøe Hole
Helse-og utviklingssjef
Telefon 906 68 712
Mobil 906 68 712