Administrativ organisering av helse og omsorg i Lesja

Helse og omsorg - administrasjon
Tittel Navn Epost Mobil
Helse- og utviklingssjef Therese Gjersøe Hole therese.hole@lesja.kommune.no 90668712
Leder Lesja helsehus Marita Aaheim marita.aaheim@lesja.kommune.no 94791575
Leiar Lesja og Dovre barnevern Hildegunn Dalum hildegunn.dalum@lesja.kommune.no 48959486
Leiar Miljøarbeidertjenesten Anne Marie Bryggen anne-marie.bryggen@lesja.kommune.no 90591173
Teamleiar Lesja sjukeheim Tove Iren S. Skaug tove.skaug@lesja.kommune.no 48193084
Teamleiar Heimebasert omsorg Kristin Skotte kristin.skotte@lesja.kommune.no 91766711

Kontakt

Therese Gjersøe Hole
Helse- og utviklingssjef
Telefon 61 24 42 31
Mobil 906 68 712