Administrativ organisering av helse og omsorg i Lesja

Helse og omsorg - administrasjon
Tittel Navn Epost Mobil
Kommunalsjef for helse og oppvekst Elisabeth Nerli elisabeth.nerli@lesja.kommnune.no 928 02 537
Leiar Lesja sjukeheim Liv Klara Enstad liv.enstad@lesja.kommune.no 966 20 712
Leiar Heimebasert omsorg Eva Heggdal eva.heggdal@lesja.kommune.no 91242139
Leiar Helse og rehabilitering Kjersti Flittie kjersti.flittie@lesja.kommune.no 97018386
Leiar Lesja og Dovre barnevern Marita Lindbom Skotte marita.lindbom.skotte@lesja.kommune.no 91101838
Leiar Miljøarbeidertjenesten Anne Marie Bryggen anne-marie.bryggen@lesja.kommune.no 90591173
Teamleiar Lesja sjukeheim Eva Enstad eva.enstad@lesja.kommune.no 966 10 206
Teamleiar Heimetenestene Kristin Skotte kristin.skotte@lesja.kommune.no 91766711

Kontakt

Elisabeth Nerli
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 928 02 537