Organisert beitebruk

Lesja har ein godt organisert beitelagsstruktur med 8 beitelag for sau og storfe. Heile kommunen er dekt med denne ordningen, og beitelaga har ansvar for tilsyn og sanking av ca 19 000 sau og 2 600 storfe på utmarksbeite. 

Beitelaga er organisert med eige styre og eige drift, medan Lesja beitsamlag fungerer som ei overbygging og avlastar beitelagsstyra i mange høve. 

Beitelaga kan søke om investeringsmidlar til tiltak i beitefelt, med søknadsfrist 15. februar. Søknad sendast på eige skjema via kommunen til Fylkesmannen. 

Beitelaga søker om driftstilskott til laget med frist 1. november. Eigen informasjon sendast beitelagsleder i god tid før kvar søknadsomgang.

1.november er også fristen for innmelding av tap av beitedyr. For spørsmål om utfylling av søknad; kontakt fylkesmannen i Innlandet. Kommunen har ikkje rettleiingsplikt for denne ordninga.

Beitebruksplan for Lesja vart vedteke i Lesja kommunestyre 25. mai 2009.  Beitebruksplanen finn du ved å klikke her.  Handlingsdel for perioden 2009 - 2013 finn du her (PDF, 27 MB)

Kontakt

Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27
Mobil 469 50 339
Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 11 475