Nyttige lenker - avfallshandtering

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap      

Miljøstasjonar i Lesja                                   

Miljøstatus – Avfall                                       

Miljødirektoratet – Avfall    

                          
Om farlige stoffer i forbrukerprodukt                       

Miljøkommune – Avfall                                                                   

Norsk svarteliste                                                       

 

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323