Nyttige lenker - avfallshandtering

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap      

Miljøstasjonar i Lesja                                   

Miljøstatus – Avfall                                       

Miljødirektoratet – Avfall    

                          
Om farlige stoffer i forbrukerprodukt