Digitale tenester

Vi har mange tenester der du kan finne fram sjølv. Ettersom kommunane i Nord-Gudbrandsdal no har vedteke ein regional digitaliseringsstrategi, reknar vi med at det vil kome til mange fleire digitale tenester i tida framover.

Dersom det er tenester du kunne tenke deg, kan du melde inn ynska dine via "Fann du det du leitte etter" nedanfor.

 • BookBites: Les e-bøker og lytt på lydbøker på nettbrett eller smarttelefon
  Du må vere registrert med nasjonalt lånekort ved eit av biblioteka i Innlandet for å kunne låne bøker i denne applikasjonen. Har du eit nettbrett eller ein smarttelefon (Android/Apple), kan du enkelt laste ned appen BookBites gratis. Opprette brukar i Bookbites

 • FILMBIB - sjå film heilt gratis
  Filmbib er ei norsk strøymeteneste som let deg sjå norsk kort- og dokumentarfilm heilt gratis. Du må berre ha eit lånekort som er knytt opp mot eit norsk bibliotek. Filmbib

 • NAXOS - gratis musikk til innbyggjarane i Innlandet
  Innlandet fylkesbibliotek og biblioteka i fylket tilbyr gratis musikk via strøymetenesta Naxos Music Library (NML).
 • ORD OM FJELL - ei digital fjellvandring. Fjelldiktbloggen - ei samling dikt relatert til Nasjonalparkriket og fjell generelt. Bli med på ei vandring i tekst, bilete og lyd
 • NETTBIBLIOTEKET - søk i Nasjonalbiblioteket si samling: Søk i Nettbiblioteket 
 • VERDENSBIBLIOTEKET - finn bøker på ditt eige språk. Her kan du lese og lytte når du vil og så mykje du vil, og tenesta er gratis. Verdensbiblioteket 
 • NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek): NLB er biblioteket for barn, ungdom, vaksne og studentar som strevar med å lese. Alle som har vanskar med å lese trykt tekst og vanlege bøker på grunn av nedsett funksjonsevne eller sjukdom, kan melde seg inn her. NLB