Heimehjelpsordninga

Arbeidstid kl. 0800 - 1600, alle kvardagar. 

Heimehjelpsordninga skal gi praktisk bistand i heimen til innbyggjarane som på grunn av sjukdom eller funksjonshemming har eit særleg hjelpebehov. Ein kan få hjelp til for eksempel reingjering, enkle måltid og innkjøp. 

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 210,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 615,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1122,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1672,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2228,- pr mnd
De som mottar så lite hjelp pr mnd at de betaler pr time, får regning etter medgåtte timer