Heimehjelpsordninga

Arbeidstid kl. 0800 - 1600, alle kvardagar. 

Heimehjelpsordninga skal gi praktisk bistand i heimen til innbyggjarane som på grunn av sjukdom eller funksjonshemming har eit særleg hjelpebehov. Ein kan få hjelp til for eksempel reingjering, enkle måltid og innkjøp. 

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring De som mottar så lite hjelp pr. mnd. at det vil være mer gunstig å betale pr. time, vil få regning etter medgåtte timer.
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 200,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 581,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1060,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1579,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2104,- pr mnd