Heimehjelpsordninga

Arbeidstid kl. 0800 - 1600, alle kvardagar. 

Heimehjelpsordninga skal gi praktisk bistand i heimen til innbyggjarane som på grunn av sjukdom eller funksjonshemming har eit særleg hjelpebehov. Ein kan få hjelp til for eksempel reingjering, enkle måltid og innkjøp. 

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Betalingstak pr mnd etter inntekt Betalingssats Grunnlag
Timesats 100,- pr time
Inntil 2G kr 212 798 210,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 660,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1204,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1794,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2393,- pr mnd