Heimehjelpsordninga

Arbeidstid kl. 0800 - 1600, alle kvardagar. 

Heimehjelpsordninga skal gi praktisk bistand i heimen til innbyggjarane som på grunn av sjukdom eller funksjonshemming har eit særleg hjelpebehov. Ein kan få hjelp til for eksempel reingjering, enkle måltid og innkjøp. 

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Betalingstak pr mnd etter inntekt Betalingssats pr mnd Timesats
Inntil 2G kr 222 954 215,- 110,-
2 - 3G Kr 222 954– 334 431 694,- 110,-
3 - 4 G Kr 334 431– 445 908 1266- 130,-
4 - 5 G Kr 445 908 – 557 385 1866- 200,-
Over 5 G Fra kr 557 385 2516,- 250,-