Dagopphald på Lesja Sjukeheim

Dagopphald er eit tilbod for heimebuande som har behov for eit aktivitetstilbod på dagtid.

 

Dagsenteret på sjukeheimen er åpent 2 dagar i veka. Det blir servert 2 måltider og gis tilbod om ulike aktivitetar og sosialt samvære. 

Transport til og fra dagopphald på sjukeheimen kan ordnast mot egenandel. 

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 110,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 110,- pr gong
Tryggleiksalarm 250,- pr månad
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. 120,- pr dag
Korttidsopphald Lesja sjukeheim pr døgn Kommer nye takster i desember. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon
Kjøp av middag (beboere på Lesjatun og Eldres Senter) 88,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 50,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 50,- pr måltid
Vask av tøy 50,- pr maskin + praktisk bistand til tøyvask
Kjøp av middag forbesøkende/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter 118,- pr porsjon
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 300,- pr gong. Storstuggu v/Lesja helsehus, kr 1500,-.. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim. Dette behandles i egen sak der kjøkkensjef involveres.
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 220,- pr utkjøring
Leie 120,- Små hjelpemidler
Leie 240,- Mellomstore hjelpemidler
Leie 360,- Store hjelpemidler