Dagopphald på Lesja Sjukeheim

Dagopphald er eit tilbod for heimebuande som har behov for eit aktivitetstilbod på dagtid.

 

Dagsenteret på sjukeheimen er åpent 2 dagar i veka. Det blir servert 2 måltider og gis tilbod om ulike aktivitetar og sosialt samvære. Dagopphald kostar kr. 90,- pr. dag.

Transport til og fra dagopphald på sjukeheimen kan ordnast mot egenandel.