Status og informasjon for koronasmitte i Lesja

Her finner du oppdatert informasjon om korona i Lesja kommune. Oppdatering skjer ukentlig.

Status 22.02.22.

Det registreres økt smitte også i Lesja. Mange er nå syke og borte fra jobb.

Tidligere har vi hatt oversikt over antall smittede, men dette er det veldig vanskelig å ha oversikt over nå pga nye testregler.  Det erfares økt sykefravær i mange tjenester pga Covid 19.

Forskriftsfestet krav til isolasjon er opphevet og erstattet med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.

Kommunen er avhengig av at det er nok folk på jobb, slik at vi kan levere tjenester på en forsvarlig måte. Hvis mange er syke og borte fra jobb samtidig, kan det gå ut over samfunnskritiske funksjoner.

Vi ber fortsatt folk om å være forsiktige og følge smittevernregler for å unngå smittespredning. 

Hold deg hjemme hvis du er syk  - slik at du unngår å smitte andre!

Se andre regler i knappen 12. februar lenger nede på siden. 

 

Aktuelle lenker: 

Nasjonale tiltak (Regjeringen, oppdatert 12.02.2022)

Link til nasjonale smitteverntiltak finner du her.

Siste oppdateringer i koronaveilederen 

Se også nasjonale råd og anbefalinger på regjeringen.no

Merk at av og til publiseres tall på smittede nasjonalt som er misvisende lokalt. Forklaring på misvisende tall