Opplysnings-og informasjonsplikt

Barnehager og skoler skal på eget initiativ gi melding til Miljørettet helsevern (tilsynsteamet) dersom det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas eller elevenes helse.

Eksempler på slike forhold kan være store vannlekkasjer, vedvarende problemer med inneklima/ventilasjon, alvorlige skader/hendelser, eksterne forhold som barnehagen/skolen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støy fra nabotomten, trafikale problemer og liknende. Den enkelte skole eller barnehage må ha rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Melding til tilsynsteamet kan gjøres på telefon eller skriftlig.

Skoler og barnehager skal også informere foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas og elevenes helse, slik at foresatte gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn. Eksempler på slike forhold kan være alvorlige hendelser, utbrudd av smittsomme sykdommer, skadedyr, oppussingsarbeid og liknende.