Viktig melding

Informasjon om korona

For helserelaterte henvendelsar som gjeld korona, ring legekontoret på tlf.: 61 24 42 00

Status på risikonivå, smittesituasjon og lokale smitteverntiltak: Sjå oppdatert informasjon

Informasjon om koronavaksinasjon i Lesja: Sjå artikkel om vaksinasjon 

Innbyggjarar og besøkande i Lesja oppmodast til å skaffe seg informasjon, og svar på spørsmål kring koronaviruset på nettsidene våre. Finn du ikkje svar på det du lurar på her, kan du søke informasjon på  Folkehelseinstituttet og Helsenorge, som heile tida har oppdatert informasjon om korleis ein skal forhalde seg til Koronaviruset.

Har du symptom, ring legekontoret så du får testa deg!

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Aktuelt

 • 03.03.2021 Midlar til barne- og ungdomstiltak i Lesja kommune
  Lesja ungdomsråd har i sitt budsjett kr 10 000,- som kan fordelast på barne- og ungdomstiltak i Lesja kommune. Jamfør § 2. i ungdomsrådets...
 • 01.03.2021 Ny skjemaløsning i Lesja kommune
  Vi har bytta til ny løysing for elektroniske søknader i samband med at vi skifta sak- og arkivsystem. Det er ei oppgradering til ny versjon av den...
 • 01.03.2021 Inforskriv frå landbrukskontoret - mars 2021
  Landbrukskontoret har produsert eit nytt infoskriv. Du finn infoskrivet her (PDF, 497 kB)Av innhaldet kan nemnast: Covid- 19 og timeavtaler...
 • 25.02.2021 Eiendomsskatt 2021
  Alle faste eiendommer i Lesja kommune får f.o.m. skatteåret 2021 utskrevet eiendomsskatt. Eiendomsskatten skrives ut etter regler i...

Kalender