Koronaviruset: stengte skular og barnehagar!

Frå torsdag 12.mars kl. 18.00 er skulane og barnehagane stengt. Dette gjeld fram til og med måndag 13. april. Det er eit omsorgtilbod for barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjonar og barn med særskilte behov. Ta kontakt med rektorane/styrarane for meir informasjon. 

 

Barn og unge kan ha mange spørsmål, tankar og bekymringar rundt Korona-viruset og den spesielle situasjonen vi er i no. Det er fleire som barn og unge kan kontakte om dei treng nokon å prate med.