Viktig melding

VIKTIG MELDING!

Hedmark og Oppland blir slått saman til "Innlandet" frå 1. januar 2020.

Alle kommunane får då nye kommunenummer. Lesja får kommunenummer 3432.

Av tekniske årsaker ved overgangen til nytt kommunenummer vil det bli gjort følgjande grep:

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboka stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst muleg grad måtte ferdigbehandler alle saker som skal sendast for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

.

2015 Sweco Bjorlia Jord- og flomskred