Velkommen til Lesja legekontor

Lesja Legekontor har to kommunelegar og ein turnuskandidat.

For å nytte våre digitale tenester må du logge på eDialog via knappen Sjølvbetjening og logge inn der. 

Vaksinen kostar 150 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 206 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61 24 42 00 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

Er du under 40 år, ammande eller har heimebuande born? Då tilrår Statens strålevern at du har jodtablettar heime.  Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene. 

   Nytt journalsystem er tatt i bruk og legeportalen med til dømes besøklegen er ikkje lenger i bruk. Nye digitale tenester (eDialog) finn du på helsenorge.no

    

   Kontakt

   Marita Aaheim
   Helse og rehabiliteringsleder
   Telefon 947 91 575

   Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

   Opningstider

   Sentralbordet er ope frå 08:30 - 15:00, men stengt mellom 12:00 og 13:00.

   Telefonar inn til legane kl 8.30-9.00.

   Legane ringer ut til pasientar kl 11.30-12.00.

   Legevakt utanom kontortid 116 117.