Velkommen til Lesja legekontor

Lesja Legekontor held til på Lesja helsehus, og har tre fastlegar og ein LIS-lege

For å nytte våre digitale tenester må du logge på eDialog via knappen Sjølvbetjening

Artikkelliste

Kontakt

Lesja legekontor
Telefon 61 24 42 00

Opningstider

Telefontid måndag - torsdag er 08:30 - 11:30 + 12:30 - 15:00

Telefontid fredag er 09:00 - 11:30 + 12:30 - 15:00

Legevakt utanom kontortid 116 117.