Velkommen til Lesja legekontor

Lesja Legekontor har to kommunelegar og ein turnuskandidat.

For å nytte våre digitale tenester må du logge på eDialog via knappen Sjølvbetjening og logge inn der. 

Er du under 40 år, ammande eller har heimebuande born? Då tilrår Statens strålevern at du har jodtablettar heime.  Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene. 

   skrive resept

   Nytt journalsystem er tatt i bruk og legeportalen med til dømes besøklegen er ikkje lenger i bruk. Nye digitale tenester (eDialog) finn du på helsenorge.no

    

   Kontakt

   Marita Aaheim
   Helse og rehabiliteringsleder
   Telefon 61 24 42 07

   Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

   Opningstider

   Telefonen opnar kl 08:00. Telefonar inn til legane kl 8.30-9.00.

   Legane ringer ut til pasientar kl 11.30-12.00.

   Telefonen er stengt mellom 12-13 grunna posthandsaming og pauser.

   Legevakt utanom kontortid 116 117.