Velkommen til Lesja legekontor

Lesja Legekontor held til på Lesja helsehus, og har to fastlegar og ein LIS-lege

For å nytte våre digitale tenester må du logge på eDialog via knappen Sjølvbetjening og logge inn der. 

 I forbindelse med utviklingen av Koronaviruset på verdensbasis var fylkeberedskapsrådet fredag 31.januar samlet for å diskutere situasjonen. I Lesja kommune følger kommunelegen situasjonen fortløpende og legekontoret vil i tiden fremover innhente informasjon om reisehistorikk, smitterisiko, symptomdebut og symptomer hos pasienter med tegn til akutt luftveisinfeksjon, samt iverksette nødvendige rutiner.

Viktig: Ikke oppsøk legekontoret, men ta kontakt pr telefon hvis du har influensasymptomer og har vært i utlandet. Legen foretar undersøkelse og prøvetaking i hjemmet.

Ikke bruk 113 hvis du har spørsmål om Korona-viruset! Ring heller lokalt legekontor (61 24 42 00) eller Helsedirektoratets informasjonstelefon

Nytt journalsystem er tatt i bruk og legeportalen med til dømes besøklegen er ikkje lenger i bruk. Nye digitale tenester (eDialog) finn du på helsenorge.no

 

Kontakt

Lesja legekontor
Telefon 61 24 42 00

Opningstider

Telefontid måndag - torsdag er 08:30 - 11:30 + 12:30 - 15:00

Telefontid fredag er 09:00 - 11:30 + 12:30 - 15:00

Legevakt utanom kontortid 116 117.