Støttekontakt

Ei støttekontakt skal vera ei støtte og ha regelmessig kontakt med eit anna menneskje. Ei overordna oppgåve er å hjelpa dei som har behov for assistanse til å få ei meiningsfull fritid. 

Tenesta si målgruppe kan vera:

  • bevegelseshemma
  • syns- og hørselshemma
  • psykisk utviklingshemma
  • menneskjer med psykiske lidingar

 Støttekontakt innvilgas etter behovsvurdering.