Feiing og branntilsyn

Felles teneste for Dovre og Lesja kommuner

Feiing/tilsyn Satsar for 2017
Feiing/tilsyn
Feiing/tilsyn bolig Feiing Tilsyn
Pr pipeløp kr 335
Pr bygning kr 527
Feiing/tilsyn fritidsbolig kr 356

Klikk for stort bilde

Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier. 

 

Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef
Telefon 996 93 817