Feiing og branntilsyn

Felles teneste for Dovre og Lesja kommuner

Feiing/tilsyn

Satsar for 2017
Feiing/tilsyn
Feiing/tilsyn bolig Feiing Tilsyn
Pr pipeløp 292,-
Pr bygning 460,-
Feiing/tilsyn fritidsbolig 310,-

Lesja og Dovre brannvesen innfører ordning med feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbolig. Bakgrunnen for ordningen er å redusere sannsynligheten for brann og konsekvensene en eventuell brann har for liv, helse og materielle verdier. 

 

Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef
Telefon 996 93 817