Biblioteka i Lesja

Lesja bibliotek er eit kombinert folke- og skulebibliotek. Hovudbiblioteket og avdelinga er samlokalisert med skulane i kommunen.

Følg oss gjerne på facebook

 Biblioteka i Lesja opnar opp igjen denne veka (veke 21), til ordinære opningstider, men med litt nye reglar. Vi gler oss til å ta imot lånarane våre igjen

Det vil fortsatt vere mogleg å kunne hente bøker i hentebiblioteket vårt (yttergangen på skulane) – for dei som ynskjer det, men dette avtalast i såfall på førehand. Tidene for henting her fylgjer biblioteket sine ordinære opningstider.

For å førebyggje spreiing av koronaviruset er biblioteka i Lesja stengde på ubestemt tid. Vi gjev beskjed om endringar. 

Frå 22. april opnar vi opp for at de kan bestille og levere bøker.
Utlån og innlevering: Onsdagar kl. 12-14 Torsdagar kl. 12-14

Nokre enkle køyrereglar:
Bestilte bøker kan hentast i yttergangen på skulane.
Innlevering av bøker på Lesja i innleveringsluka i veggen.
Innlevering av bøker på Lesjaskog i innleveringsskap i gangen.
De kan ikkje levere om kassa er full!

Innleverte bøker blir sette i karantene i 14 dagar før dei blir lånt ut på nytt. Det kan difor bli litt ventetid.
Utlån avtalast på førehand ved å ta kontakt med biblioteket på e-post, telefon eller på Facebook.
 

E-post: bibliotek@lesja.kommune.no  / bibliotek.lesjaskog@lesja.kommune.no
Tlf. nr: 47519720 / 47631058

Lenke til bokkatalogen:
https://lesja-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx…

Vi oppmodar deg til å levere skjema på e-post til bibliotek@lesja.kommune.no  eller bibliotek.lesjaskog@lesja.kommune.no. Du kan anten ta bilete og sende over, eller skrive ned lista over lesne bøker og lesebingo direkte inn i e-posten, hugs at kontaktinformasjon må vere med. Pga. koronasituasjonen, utvidar vi òg innleveringsfristen av skjema til etter påske, den 15. april.

Alle skulestartarane i Innlandet skulle i løpet av våren få besøke sitt lokale folkebibliotek saman med barnehagen og bli betre kjent med forfattar og illustratør Line Renslebråten og boka Under polarisen. På grunn av koronasituasjonen er turneen avlyst, men i staden ynskjer vi velkome til eit møte med forfattaren på nett: www.boklek.no. Bli med under polarisen, på opplesing og teiknekurs, og lær meir om livet i havet heime i di eiga stove!

Lesja og Dovre kulturskole inviterer til tegnefestival

Lørdag 21.03. kl. 10-13 på Lesja bibliotek, hovudbiblioteket. Alle i alderen 6-100 år kan delta, og det er gratis.

Barn t.o.m. 8 år må ha med seg en voksen.

Påmelding innen onsdag 11.03. til anethe.kleven@dovre.kommune.no

Nasjonalbiblioteket er i ferd med å ferdigstille den fyrste versjonen av tenesta Biblioteksøk.

Kontakt

Ann Kristin Leirmo
Bibliotekleiar
Mobil 475 19 720
Grethe Stavheim Mømb
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek
Mobil 476 31 058

Opningstider

Avdeling Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Lesja stengt 14 - 19 10 - 15 10 - 14 10 - 14
Lesjaskog stengt stengt 10 - 15 15 - 19 stengt

 

Redusert tid om sommaren og ved høgtider vert kunngjort. Lesjaskog har stengt i alle skuleferiar.