Biblioteka i Lesja

Lesja bibliotek er eit kombinert folke- og skulebibliotek. Hovudbiblioteket og avdelinga er samlokalisert med skulane i kommunen.

Følg oss gjerne på facebook

Lesja bibliotek opnar opp for utlån denne veka slik at du kan få låne deg ei papirbok til påske.

1) Sjekk kva vi har i bibliotekkatalogen:
https://lesja-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx…
2) Bestill bøker via bibliotekkatalogen, send e-post til bibliotek@lesja.kommune.no  / bibliotek.lesjaskog@lesja.kommune.no , send melding på facebook eller ring 47519720 / 47631058.
3) Vi finn bøkene og låner ut til deg.
4) Bokpakker kan hentast utanfor biblioteket torsdag 2. april kl. 12-14 (gjeld båe avdelingane) og fredag 3. april kl. 12-14 (berre Lesja).

Biblioteka er fortsatt stengde til over påske, og utlån må avtalast på førehand. Det går ikkje an å bestille fjernlån. Biblioteka tek framleis ikkje imot bøker.

God påske til dykk alle!

Vi oppmodar deg til å levere skjema på e-post til bibliotek@lesja.kommune.no  eller bibliotek.lesjaskog@lesja.kommune.no. Du kan anten ta bilete og sende over, eller skrive ned lista over lesne bøker og lesebingo direkte inn i e-posten, hugs at kontaktinformasjon må vere med. Pga. koronasituasjonen, utvidar vi òg innleveringsfristen av skjema til etter påske, den 15. april.

For å førebyggje spreiing av koronaviruset er biblioteka i Lesja stengde til over påske (13.03.-13.04.).

I denne perioden tek vi ikkje imot innleveringar med unntak av fjernlån. Lånetida vil bli utvida og det blir ikkje sendt ut purremeldingar.  Hugs at de  kan låne bøker i appen BookBites.

Bokleik er òg avlyst (sjekk kalender)!

Alle skulestartarane i Innlandet skulle i løpet av våren få besøke sitt lokale folkebibliotek saman med barnehagen og bli betre kjent med forfattar og illustratør Line Renslebråten og boka Under polarisen. På grunn av koronasituasjonen er turneen avlyst, men i staden ynskjer vi velkome til eit møte med forfattaren på nett: www.boklek.no. Bli med under polarisen, på opplesing og teiknekurs, og lær meir om livet i havet heime i di eiga stove!

Lesja og Dovre kulturskole inviterer til tegnefestival

Lørdag 21.03. kl. 10-13 på Lesja bibliotek, hovudbiblioteket. Alle i alderen 6-100 år kan delta, og det er gratis.

Barn t.o.m. 8 år må ha med seg en voksen.

Påmelding innen onsdag 11.03. til anethe.kleven@dovre.kommune.no

Nasjonalbiblioteket er i ferd med å ferdigstille den fyrste versjonen av tenesta Biblioteksøk.

Kontakt

Ann Kristin Leirmo
Bibliotekleiar
Mobil 475 19 720
Grethe Stavheim Mømb
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek
Mobil 476 31 058

Opningstider

Avdeling Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Lesja stengt 14 - 19 10 - 15 10 - 14 10 - 14
Lesjaskog stengt stengt 10 - 15 15 - 19 stengt

 

Redusert tid om sommaren og ved høgtider vert kunngjort. Lesjaskog har stengt i alle skuleferiar.