Vakttelefonar i Lesja kommune

Vakttelefonar
Teneste Nummer Merknad/tilgjengeleg
Servicetorg 61 24 41 00 I opningstida 08:00 - 15:30
Legekontoret 61 24 42 00 Utanom opningstida: Ring Legevakta
Barnevern beredskap 908 54 475 Felles for regionen
Øyeblikkeleg hjelp 113 Døgntjeneste
Legevakt 116 117 LMS på Otta
Vakttelefon jordmor 941 59 061 Eller 61 700 800 LMS på Otta
Sjukeheimen 482 76 572 Vaktrommet
Vakttelefon teknisk 480 44 100
Vakttelefon Heimebasert omsorg 901 63 900
Vakttelefon Lesja svømmehall 913 83 957 Badevakta
Rovdyrtelefon 488 92 160