Kjøp av kart- og eigedomsinformasjon

Lesja kommune nytter Ambita Infoland som distribusjonskanal for kart og eigedomsinformasjon.

Nabolister, eigedomsinformasjon, eigedomskart, kartdata t.d. kan kjøpast via Ambita Infoland si løysing https://infoland.ambita.com/#/