Nye retningslinjer for ordinære kulturmidler

Livsløpsutvalget i Lesja har gjort et vedtak om revidering av retningslinjene for ordinære kulturmidler.

Klikk for stort bilde 
 

Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette til alle frivillige lag som søkte om kulturmidler forrige runde - i tillegg til at det vil legges ut informasjon på kommunens hjemmeside. De nye retningslinjene vil behandles i første kommunestyremøte til høsten - og det vil bli satt en søknadsfrist kort tid etter dette. 

Fra 2021 vil søknadsfristen bli 1. april, som den har vært. 

De nye retningslinjene og søknadsskjemaet vil bli forenklet, slik at det skal bli mindre tidkrevende å søke om tilskudd. 

Kontakt

Sonja Gitte Mathisen
Kulturkonsulent
Mobil 975 19 607