Rullering av kommuneplan for Lesja 2018 - 2028

Kommuneplanens arealdel har nå avsluttet innspillsrunden etter varsel om oppstart av arealdelen. 

Det er laget planprogram i 2017 og oppdatert planprogram i 2019 som blant annet beskriver innspill som er kommet inn og hva en jobber videre med i planen.

Siden 2019 er deler av disse arealene regulert. Etter 2019 er det kommet nye innspill som vil behandles i kommunestyret i 2024. Kommunen har ansatt en prosjektmedarbeider for å jobbe med kommuneplanen og i 2024 vil det utføres flomkartlegging på Bjorli med evt. flere steder, konsekvensutredninger og befaring.

Kommunen vurderer nå behovet for å revidere planprogrammet.

Artikkelliste

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323
Synne Grosberg
Prosjektmedarbeider plan
Mobil 966 20 191