Fysioterapi

Fysioterapi inneber helsefremmande og forebyggande arbeid. Målet er gjennom tilrettelegging, trening og behandling å oppnå best mogleg funksjon i høve til skade og funksjonssvikt.

Det blir gjeve tilbod om fysioterapi til alle innbyggjare i Lesja kommune.

Fysioterapien held til i nye lokaler i Lesja helsehus og har i tillegg kontordag på Lesjaskog ein dag i veka.

Kommunefysioterapeutane har lokaler på Lesja helsehus og er bemanna med to fysioterapeuter i tilsaman 140% stilling. Det er 4 fysioterapeuter i Lesja, 2 kommunale (den ene er ledig og lyst ut) og 1 privat praktiserende på Lora m/kommunalt driftstilskot  og 1 fysioterapeut uten driftstilskot (Lora fysioterapi og trening - tidl. Meiningen praksis.)

Fysioterapitenesta kan hjelpe med:

  • Individuelle undersøkelser, vurderinger og behandlinger av funksjonsnedsettelse, skade eller muskel- og skjelett plager.
  • Rehabilitering, habilitering og opptrening.
  • Forebyggende tiltak
  • Informasjon og rådgivning innen helse og aktivitet
  • Veiledning til egentrening/tilpassa aktivitet
  • Bassengtreningsgrupper i varmt vatn
  • Lavterskel spinningsgruppe
  • Barseltreningsgruppe

Pris:

Prisen bli fastsett av Helse- og Omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov om folketrygd. Alle som får behandling hos fysioterapeut må betale egenandel, med unntak av barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade. Utgifter til fysioterapi kommer inn under egenandelstak.

1. januar 2021 ble egenandelstakene 1 og 2 slått sammen til én frikort-ordning. De tjenestene som før utløste godkjente egenandeler, vil fortsatt utløse egenandeler som gir opptjening til frikort for helsetjenester. Les mer om frikort her.

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 

Lesja kommune har driftsavtale med fysioterapeut Kari Hole på Lora Fysioterapi og Trening AS.. Her jobber også fysioterapeut Sigrid Lyftingsmo uten driftsavtale. Praksisen drives i nye flotte lokaler med eget tilhørende treningsstudio.

Se informasjon om Lora Fysioterapi og Trening AS på deres nettside:
Lora Fysioterapi og Trening AS

Kontakt

Aasta Kristine Bjorli Bjølverud
Fysiotrapeut
Telefon 468 13 934
Mobil 468 13 934
Oda Louise Larsen
Fysioterapeut
Telefon 977 49 174
Mobil 977 49 174