Om kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har ein blå skjoldfot med spiss oppover mot ein sølv bakgrunn; illuderer Lesja kyrkje i profil. Navnet kommer av norrønt Lesjar, kanskje sammenheng med angelsaksisk læ´s, 'beite'.

 

Våpen for kommuner og andre områder

Med «landskapsvåpen» kan for Norges del menes f.eks. fylkes- og kommunevåpen; hver fylkeskommune og hver kommune i Norge har sitt eget våpen som kan sies å symbolisere området. Men disse våpnene kan bare brukes som offentlige våpen og kjennetegn av fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Kommunevåpnene er strafferettslig beskyttet i straffeloven § 328 nr.4

Bruk av våpen

Bruken av «landskapsvåpen» i andre land avhenger av måten det aktuelle landet er inndelt på. Mens vi har fylker og kommuner i Norge, kan man ha regioner, provinser og stater i andre land. Felles for de aller fleste land er imidlertid bruken av et riksvåpen som symboliserer landet i sin helhet og brukes av statlige myndigheter.

Offentlige myndigheter har i vår tid en omfattende bruk av våpen på skilter, uniformer, mynter, pengesedler, frimerker, brevpapir og i annonsering og kunngjøringer m.m. Slik bruk av offentlige våpen som kjennetegn er beskyttet av lovgivningen mot misbruk, særlig i den norske straffeloven § 328, forbud mot registrering som varemerker og design, samt i internasjonale traktater.

Dersom du ønsker vårt kommunevåpen i trykksaker og lignende, søker du om det i epost til postmottak@lesja.kommune.no

Lokal forskrift: Godkjenning av våpen og flagg, Lesja kommune