Tildelingstenesta for Lesja og Dovre

Laila Holsbrekken jobber som rådgiver og saksbehandler ved tildelingskontoret og koordinerende enhet i Lesja kommune.

Tildelingskontoret er lokalisert på Lesja kommunehus, og saksbehandler er tilgjengelig  på Lesja hver onsdag og fredag, samt annenhver tirsdag i oddetallsuker.

Åpningstid/telefontid: 09.00. – 15.00.

 

De andre ukedagene vil saksbehandler være på tildelingskontoret i Dovre kommune.

Det er samme telefonnummer til tildelingskontorene i Lesja og Dovre kommuner.

Ønsker du et møte med saksbehandler på tildelingskontoret, ber vi deg om å gjøre avtale med saksbehandler på forhånd.

Telefon: 976 29 598

Postadresse:      Tildelingskontoret, lesja kommunehus, Postboks 53, 2671 Lesja

Besøksadresse:  Lesja kommunehus, Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja

Kontakt

Laila Holsbrekken
Telefon 976 29 598
Mobil 976 29 598