Friluftsliv

I Lesja er det mogleg å oppleva mykje innanfor tema friluftsliv. 

 

Lesja kommune har over fleire år arbeidd for å leggje til rette for allsidig aktivitet. Vi har mange ulike aktivitetstilbod i regi av friviljuge og utallige moglegheiter for  uorganiserte aktivitetar og friluftsliv med gang- og sykkelvegar, fiskevatn og - elvar, båt - og kanoutleige, kulturstigar, skiløyper og alpinbakke, turstier i nærmiljøa, nærheit til fjellet og mykje meir.

Lesja kommune setter årleg av pengar til bistand til løypelag og grendelag for tilrettelegging av friluftsaktivitetar, med hovudvekt innan vinteraktivitet.  

Artikkelliste

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800