Friluftsliv

 I Lesja er det mogleg å oppleva mykje innanfor tema friluftsliv. 

 

Lesja kommune har over fleire år arbeidd for å leggje til rette for allsidig aktivitet. Vi har mange ulike aktivitetstilbod i regi av friviljuge og utallige moglegheiter for  uorganiserte aktivitetar og friluftsliv med gang- og sykkelvegar, fiskevatn og - elvar, båt - og kanoutleige, kulturstigar, skiløyper og alpinbakke, turstier i nærmiljøa, nærheit til fjellet og mykje meir.

I vedtatt Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014 – 2017 kjem kommunen si satsing på disse områda tydeleg fram. Mellom anna satsing på auka tilgjengelegheit og god merking av turstier.

I 2021 arbeider Lesja kommune med å lage ein plan for friluftslivets ferdselsårer. I planen vil ein kartlegge ferdselsårer samt sjå på forbetringspotensial for å legge betre til rette for friluftsaktivitet.  

Artikkelliste

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800